Duurzame energie Rogier  

Wie zijn nu écht de groenste energieleveranciers?

Bewustwording van het belang van duurzaamheid wordt in de samenleving steeds belangrijker. Reclamespotjes dragen eraan bij, maar zeker ook het gesloten Klimaatakkoord van Parijs in 2015, waarin landen afgesproken hebben de uitstoot van CO2 sterk terug te dringen en het aandeel van duurzaam opgewekte energie aanzienlijk te vergroten. De overheid stimuleert met subsidies de aanleg van grote windmolenparken op de Noordzee en ook bedrijven met duurzame toepassingen in kantoren en machines. Anderzijds wordt er ook geïnvesteerd in de promotie van het verantwoord omgaan met energie. “Energieleveranciers springen er op hun beurt weer handig op in met het aanbieden van groene energie”, zegt Goedkoopsteenergieleverancier.org. “We zien al jaren een trend dat meer en meer energiemaatschappij naast hun grijze energieproducten steeds meer inzetten op groene energie. Dit doen zij vaak nog wel met GVO’s (Garanties van Oorsprong), wat wil zeggen dat ze niet altijd zelf de energie duurzaam hebben opgewekt, maar wel hebben geïnvesteerd in groene energie door certificaten te kopen van andere landen waar het aanbod van duurzame energie groter is dan de vraag”.

Onderscheid tussen groen en werkelijk groen lastig voor consumenten

Er is veel kritiek op deze zogenaamde GVO’s, omdat het niets zou bijdragen aan de opwekking van duurzame energie in Nederland. Bovendien wordt er nog steeds grijze energie opgewekt, waardoor de werkelijke CO2 uitstoot binnen de eigen landsgrenzen niet wordt teruggedrongen. Veel mensen willen daarom kiezen voor energie die werkelijk groen is opgewekt en niet middels een certificaat wordt “groengewassen”. Onder meer Natuur& Milieu en Greenpeace hebben daarom hier onderzoek naar gedaan. De groenste energieleveranciers zijn Pure Energie, Qurrent Energie en Om, terwijl Anode Energie, Robin Energie en grote speler E.ON het er het minst goed vanaf brengen. Er is gekeken naar de opwekking van duurzame elektriciteit, de investeringen die de energieleveranciers doen in groene energie en of zij alleen energie inkopen of ook zelf opwekken.

Meer duurzame initiatieven

Duurzame energie is hip, maar wordt niet beperkt door alleen maar het afnemen van groene energie. Veel energieleveranciers die een groene missie hebben voorzien hun klanten ook regelmatig middels een nieuwbrief met tips om energie te besparen of bieden bijvoorbeeld producten aan die hierbij helpen. Nuon werkt bijvoorbeeld samen met een exploitant van zonnepanelen en bij Greenchoice kan je je als klant inkopen in een windturbine. Daarbij worden initiatieven zoals Warmetruiendag (in het leven geroepen door onder meer Greenpeace en Greenchoice) breed gedragen onder de bevolking en bedrijfsleven. De tijd dat energie besparen en duurzaamheid werd gezien als alleen iets voor geitenwollensokken is allang voorbij.