Duurzaam leven Rogier  

Wat is true pricing?

We betalen in de winkel vaak te weinig. Goed nieuws? Eigenlijk niet! Ecologische en sociale effecten van het productieproces worden maar ten dele meegerekend in de winkel-prijs of helemaal niet zelfs. De bewuste consument wil de echte prijs (inclusief externe ecologische en sociale kosten) weten.

Wat is true pricing?

De productie van bijvoorbeeld levensmiddelen en kleding trekt een zware wissel op het milieu. Vaak is de productie hiervan verhuisd naar derdewereldlanden met een gebrekkige milieuwetgeving. De erbarmelijke werkomstandigheden (onderbetaald, kinderarbeid, onveilig en gevaarlijk werk en dergelijke) zijn op termijn niet houdbaar. Steeds meer consumenten en belangengroeperingen verzetten zich hier tegen. Door de werkelijke kostprijs van producten te vermelden, worden consumenten zich bewust van de daadwerkelijke kosten van producten. True pricing is een methode om de echte kostprijs te bepalen.

Hoe werkt het? En wat is True Price?

True Price is een sociale onderneming die alle economische-, milieu- en sociale effecten van producten: CO2 uitstoot, energie-, water- en landgebruik, onderbetaling, kinderarbeid en gezondheid van de arbeiders inventariseert. True Price doet dit niet alleen. Ze werken samen met multinationals DSM en AkzoNobel, kleinere bedrijven zoals Tony’s Chocolonely en de maatschappelijke organisaties Triodos Foundation en Hivos.
Het hele productieproces wordt nagelopen. Aan alles wat negatieve gevolgen heeft voor de wereld (mens, dier, milieu) kan hebben, wordt een bedrag gekoppeld. Zodoende kan de vraag wat is de echte prijs, worden beantwoord.

De echte kostprijs van producten

Als consumenten zich bewust worden van de echte kostprijs van producten, kunnen ze een bewuste keuze maken voor bepaalde producten. Zodoende kan de consument pressie uitoefenen op producenten, die dan de noodzaak van milieubewust en duurzaam produceren zullen inzien. Bedrijven hebben dan geen andere keuze om producten te innoveren zodat ze minder schadelijk voor het milieu zijn. De klant is nu eenmaal koning.
Het gaat True Price er overigens niet om de winkelprijzen te verhogen, maar om consumenten in de gelegenheid te stellen betere keuzes te maken. Zo krijgen duurzame alternatieve producten een sterkere concurrentiepositie. Zo creëren we met zijn alle een betere wereld, een wereld waar onze (klein)kinderen niet worden opgezadeld met onverantwoorde keuzes uit het verleden.
Als alle consumenten zich maar afvragen wat is de echte prijs en wat is True Price, komt het uiteindelijk allemaal goed.