Duurzame energie Marco  

Waarom is groene energie niet duurder?

Wat is groene energie nu eigenlijk?

Er zijn veel onduidelijkheden over de verschillende energie soorten. Grijze energie, groene energie, de consument ziet door de bomen het bos niet meer. “Wat is groene energie nu eigenlijk, en waarom is groene energie niet duurder?”, zijn veelgestelde vragen. In dit artikel zullen we bespreken wat groene energie nu eigenlijk is.

Met groene energie help je mee aan een beter milieu

Groene energie is energie die met behulp van schone bronnen wordt opgewekt. Deze bronnen zijn onuitputtelijk. De bekendste vormen van groene energie zijn windenergie en zonne-energie. Toch zijn er meer milieuvriendelijke, duurzame vormen van groene energie. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verbranden van biomassa en energie opgewekt in waterkrachtcentrales. Groene energie is de tegenhanger van grijze energie. Deze vuile energie wordt opgewekt uit aardgas, aardolie of steenkool. Bij het verbranden van deze producten komt kooldioxide (CO2) vrij, dat schadelijk voor het milieu is. Een ander groot nadeel van grijze energie is dat de fossiele brandstoffen als gas, kolen en olie op den duur opraken. Groene energie is een ruimer begrip dan groene stroom. Zo kan groene energie gebruikt worden om electriciteit te produceren, maar dit is niet noodzakelijk. Bij het vergisten van biomassa komt bijvoorbeeld groen gas vrij en de aardwarmte die gebruikt wordt om kassen te verwarmen wordt groene warmte genoemd. Het gaat dus niet noodzakelijkerwijs meteen om energie.

Groene en grijze stroom door hetzelfde stroomnet

Groene stroom wordt door middel van duurzame bronnen opgewekt. Deze stroom wordt daarna door het energiebedrijf samengevoegd met de grijze stroom op het electriciteitsnet. Op die manier komt de energie bij de consument terecht. Je kunt dus aan de stroom uit het stopcontact niet zien of het om grijze of groene stroom gaat. Er is maar een elektriciteitsnet waar alle stroom doorheen gaat. Aan de stroom zelf kun je dus niet bepalen of je groene stroom gebruikt. Je kunt achterhalen welke stroom je gebruikt door te bekijken welke certificaten jouw energiebedrijf heeft. Het nationale certificatensysteem geeft aan welk bedrijf groene stroom levert. Het energiebedrijf waar je de stroom koopt geeft vaak aan waar hij zijn stroom inkoopt en of hij investeringen doet in de productie van groene stroom in de toekomst.

Waarom is groene energie niet duurder?

“Waarom is groene energie niet duurder?”, is een veelgestelde vraag. Dit komt doordat vanuit de overheid wordt gestimuleerd om meer groene energie te produceren. Er zijn internationale afspraken gemaakt om duurzamer met het milieu om te gaan en de CO2-uitstoot te beperken. Daardoor geeft de overheid subsidies aan bedrijven die groene stroom leveren. De energieleveranciers proberen daarnaast hun prijzen niet te hoog te maken, omdat ze zoveel mogelijk klanten willen ontvangen. De onderlinge concurrentie zorgt ervoor dat groene stroom relatief goedkoop is. De prijs is dus geen reden om niet over te stappen op groene stroom.