Duurzaam leven Marco  

Plastic afval scheiden? Zo doe je dat!

Plastic afval scheiden is goed. Maar waarom eigenlijk?

Natuurlijk weten we het allemaal, we horen het immers vaak genoeg: plastic afval scheiden is een erg goede manier om bij te dragen aan een beter milieu en aan verduurzaming van ons leven. Maar waarom het precies zo is wordt lang niet altijd duidelijk. Met dit artikel willen we je dan ook graag wat duidelijker maken wat het nut is van plastic afval scheiden en laten zien dat het daadwerkelijk een positief effect heeft op onze leefomgeving.

Jouw oude plastic wordt weer nieuw plastic

Door plastic afval te scheiden en in te zamelen zorgen we er voor dat het niet vermengd wordt met restafval, waardoor het plastic kan worden hergebruikt in plaats van dat het vernietigd wordt. Al jouw oude plastic kan op deze manier worden gebruikt als grondstof van nieuw plastic, waarmee weer allerlei verschillende items kunnen worden gemaakt. Door je plastic afval goed te scheiden draag je er dus aan bij dat er minder nieuw plastic vanaf de bron hoeft te worden gemaakt en voorkom je de uitputting van deze hulpbron.

plastic inzamelen

Plastic inzamelen en recycleren?

Als het gaat om grote plastic flessen van bijvoorbeeld frisdranken is het wel duidelijk waarom we deze graag recycleren. Er staat immers direct iets positiefs voor ons tegenover: het statiegeld dat we er voor terugkrijgen. Voor de fabrikant heeft het terugbrengen van onze frisdrankflessen nog een ander groot voordeel: na een reinigingssessie kan hij alle flessen die nog goed zijn gerust nog eens opnieuw gebruiken, zodat hij minder nieuw plastic hoeft te gebruiken voor het maken van nieuwe flessen. Goed voor de fabrikant en goed voor het milieu dus!
Wanneer je kijkt naar allerlei ander plastic verpakkingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld flessen van shampoo of wasmiddel, plastic schoteltjes waar vlees of kaas op heeft gelegen of grote melkflessen, lijken die een stuk minder makkelijk om te hergebruiken. Inderdaad wordt dit soort plastic afval niet direct opnieuw gebruikt, maar gerecycleerd worden ze wel degelijk. In veel gemeentes in Nederland is plastic inzamelen immers al een goede gewoonte geworden. Het wordt dan opgevangen in een speciale plastic container of in plastic afvalzakken, die net als andere afvalsoorten worden ingezameld door de afvaldienst. Vervolgens komt al afvalplastic terecht bij een verwerker die er weer basisplastic van maakt, de grondstof van nieuw plastic. Wanneer we dus allemaal goed ons plastic afval scheiden, kunnen we hetzelfde plastic telkens weer opnieuw gebruiken en hoeven we steeds minder echt nieuw plastic te maken. Zo helpen we samen het milieu een handje!

plastic afvalzakken

Tips voor het scheiden van plastic afval

  • Scheidt niet alleen je statiegeldflessen, maar ook ander plastic. Het levert je dan wel geen geld op, maar wel een goed gevoel!
  • Zet een afvalbak voor plastic in huis. Zo kun je makkelijk beginnen met plastic afval scheiden.
  • Door transparante plastic afvalzakken te gebruiken voor het inzamelen, weet de afvaldienst direct dat wat jij hebt verzameld allemaal goed plasticafval is.
  • Koop minder in plastic! Klinkt eenvoudig en dat is het ook. Door minder in plastic verpakt voedsel te kopen, verminder je eenvoudig je plastic afval. Bijkomend voordeel: het voedsel is vaak verser!
  • Niet alles hoort in de plastic afvalbak of -zak: plastic speelgoed en bijvoorbeeld medicijnstrips doe je beter bij het restafval.