groen interieur
Overig 6tlpzd  

Inboedelverzekering betalen soms niet: Waarom? Deskundigen adviseren

Dit zijn horrorscenario’s die men zich niet graag zou voorstellen: Nadat een waterleiding is gesprongen, is het meubilair niet meer bruikbaar. Na een inbraak zijn de inbrekers met de meest waardevolle spullen al lang weg. Of de kaarsen van de kerstboom zetten de hele woonkamer in brand. Het vervangen van de verloren voorwerpen zou voor veel van de getroffenen een extra gat in de portemonnee scheuren, dat niet zo snel kan worden gedicht. Gelukkig heeft men dan een inboedelverzekering – veel getroffenen denken. Zij vertrouwen op de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij en de overname van de kosten. Helaas zijn sommige verzekerden echter bitter teleurgesteld als de inboedelverzekering weigert de kosten geheel of gedeeltelijk te dekken. Wat doet u dan als de inboedelverzekering niet wil betalen?

Wat is de schade aan het huishouden eigenlijk?

De inboedel omvat alle roerende zaken in het appartement. Dit omvat meubilair, kleding en elektronische apparaten. Als deze items beschadigd zijn door bijvoorbeeld,

  • Storm en hagel,
  • Vuur en bliksem,
  • lekkende waterleidingen,
  • Inbraak en vandalisme,
  • verloren of beschadigd, 

spreekt men van schade aan de inboedel. Als de bovengenoemde gebeurtenissen zich voordoen, betaalt de woonverzekering meestal de geleden schade.

Welke schade wordt gedekt door de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering dekt alleen kosten voor zaken die geen integraal deel uitmaken van het gebouw. Dit geldt ook voor zaken als de laptop, de bank of zelfs de jas die aan de kapstok hangt. Alles wat een integraal onderdeel is van het huis wordt over het algemeen niet gedekt door de inboedelverzekering. Dus als bijvoorbeeld de inbouwkast of de muur door brand is beschadigd, moet de bouwverzekering ingrijpen. Daarom kiezen veel eigenaren ook voor combinatiepakketten waarin beide verzekeringen zijn opgenomen.

Wat ook niet vergeten mag worden: de verzekeringsvoorwaarden zijn bepalend. Elke verzekeringnemer dient na te gaan wat er precies gedekt wordt door de inboedelverzekering in geval van schade. De standaarddekking van elke inboedelverzekering omvat schade bij storm en hagel, brand en bliksem, lekkende waterleidingen, inbraak en vandalisme. Alles wat verder gaat, kan worden gedekt door de aanvullende verzekering die de inboedelverzekering aanbiedt. Met het een of het ander hebben deze aanvullende verzekeringen ook veel zin. Bijvoorbeeld voor mensen die in gebieden wonen waar een verhoogd risico op overstromingen bestaat. Gevallen van overstroming maken immers geen deel uit van de standaarddekking van een inboedelverzekering. Ze behoren tot de zogenaamde natuurrampen. Dit omvat ook rampen zoals een aardbeving of een aardverschuiving. Als de verzekerden door deze natuurrampen worden bedreigd, is het meestal de moeite waard om een aanvullende verzekering voor natuurrampen af te sluiten.

De inboedelverzekering dekt echter niet alleen primaire verliezen, maar ook secundaire verliezen. Als het appartement tijdelijk onbewoonbaar is, dekt de inboedelverzekering zelfs de hotelkosten. Ook de zogenaamde beschermingskosten en opslagkosten worden gedekt. Deze kosten worden bijvoorbeeld gemaakt voor het transport en de opslag van de te repareren artikelen.

Wat wordt niet gedekt door de inboedelverzekering?

In de meeste gevallen wil de inboedelverzekering niet de volledige schade dekken als de verzekeringnemer “met grove nalatigheid handelt”. Grove nalatigheid is bijvoorbeeld wanneer de voordeur niet op slot is. Als iemand dan toegang krijgt tot het appartement en kostbaarheden steelt, zijn deze meestal niet verzekerd. Hetzelfde geldt als een dakraam openstaat en er ongehinderd regenwater op het meubilair kan vallen. Vooral in oude contracten is bepaald dat betalingen kunnen worden verlaagd in geval van grove nalatigheid. Als u dit wilt uitsluiten, moet u uw contract wijzigen. Er zijn enkele tarieven waarin kan worden afgesproken dat de verzekeraar afstand doet van het bezwaar van grove nalatigheid. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij moet betalen voor de schade, zelfs als men met grove nalatigheid heeft gehandeld. In hoeverre de verzekeringspremies dan stijgen, verschilt van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij en moet vooraf worden gevraagd.

Hoewel schade door brand ook onder de standaard bescherming valt, is er hier sprake van een valkuil. In het beleid wordt brand over het algemeen alleen genoemd als het om een open vuur gaat. Dit betekent dat schade veroorzaakt door smeulende branden en geïmplodeerde elektrische apparaten niet door de verzekering kan worden gedekt. Deze schade kan echter worden verzekerd in aanvullende clausules. Daarom moet worden overwogen het bestaande contract te herzien en zo nodig aan te passen.

Stormschade wordt alleen door de inboedelverzekering vergoed als er minstens een windkracht 8 is. Voorwaarde: de ramen waren al eerder gesloten en werden door de storm vernield. Als de ongehinderde storm dan de inboedel in de flat verwoest, zal de inboedelverzekering de schade vergoeden.

Schade door natuurkrachten: Huishoudelijke inboedel die is vernield door

  • Overstroming,
  • Hoogwater,
  • Aardverschuiving, aardverschuiving, aardbeving,
  • Sneeuwdruk en lawines zijn niet gedekt.

Voor veel mensen is extra bescherming tegen schade door de elementen daarom erg belangrijk en ook zinvol. Het zijn immers niet alleen mensen die dicht bij het water wonen die het risico lopen op waterschade. Het verleden heeft aangetoond dat zware regenval alleen al grote schade kan aanrichten. Een opmerking voor visbezitters: Aquariums zijn meestal niet opgenomen in de standaard bescherming. Dus als het aquarium kapot gaat en de woonkamer in een meerlandschap verandert, is er ook hier geen inboedelverzekering, tenzij dit risico door middel van een extra clausule in de verzekeringsdekking is opgenomen. Hetzelfde geldt als u een waterbed bezit.

Overspanning door bliksem: Hoewel de inboedel voor bliksem wordt afgedekt, gaat het meestal alleen om bliksem die brand veroorzaakt. Dus als u dure elektrische apparaten in huis hebt die door overspanning kunnen worden beschadigd, moet u overwegen een aanvullende verzekering af te sluiten in uw inboedelverzekering. Of u kunt direct aan uw verzekeraar vragen of er al een verzekering voor is. In sommige contracten is deze bescherming al opgenomen.

Opzettelijk veroorzaakte schade: Iedereen die opzettelijk kostbaarheden breekt om de kosten daarvoor te verkrijgen, heeft geen verzekeringsdekking. Indien vervolgens wordt getracht de omstandigheden van de schade te misleiden, is er sprake van (poging tot) verzekeringsfraude. Uiteraard dekt de inboedelverzekering dergelijke schade niet. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een gefingeerde inbraak.