Duurzaam leven Duurzame energie 6tlpzd  

De groenste gemeenten van Nederland: Groningen en Drenthe gaan samen aan kop

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit zijn net als in eerdere jaren ook in 2017 nagegaan welke gemeenten in Nederland als meest groen uit de bus kwamen. Hierbij letten zij vooral op de hoeveelheid openbaar groen per vierkante meter die binnen de bebouwde kom van iedere gemeente te vinden is. Groen staat in dit onderzoek dus echt voor zichtbaar groen en niet voor bijvoorbeeld zaken als duurzame energie en duurzaam ondernemen. Toch kunnen de groene gemeentes van Nederland zeker als verantwoorde gemeentes worden gezien. Uit het onderzoek werd duidelijk dat in 2017 de Groningse gemeente Bellingwedde als meest groene gemeente kan worden aangemerkt.

De top 5 van de groenste gemeenten van Nederland (2017):

  • Bellingwedde (Groningen)
  • Rozendaal (Gelderland)
  • Vlagtwedde (Groningen)
  • Aa en Hunze (Drenthe)
  • Westerveld (Drenthe)

Het is niet heel verbazingwekkend dat de meest verantwoorde gemeentes voor wat betreft openbaar groen ver buiten de Randstad te vinden zijn. Daar waar immers niet alles volgebouwd hoeft te worden, blijft immers meer ruimte over voor de natuur. Diversiteit in soorten groen is hierbij wel van belang. Zo zorgt onder andere koploper Bellingwedde er voor dat het veel verschillende boomsoorten binnen haar gemeentegrenzen houdt. Wanneer dan bijvoorbeeld één bepaalde soort aan een ziekte lijdt, hoeft niet het gehele bomenbestand geruimd te worden en blijft de gemeente groen. Opvallend is wel dat de nummer 1 en nummer 3 in 2018 fuseren tot één gemeente, waardoor nu al duidelijk wordt dat de ranglijst van de Wageningen Universiteit er de volgende keer in ieder geval weer anders uitziet.

Op welke manier kan een gemeente hoger in de groenranglijst eindigen?

Wanneer een gemeente voortaan hoger in de ranglijst van groene gemeentes van de Wageningen Universiteit wil eindigen, is de meest makkelijke manier om meer groen aan te leggen. Zo kan een gemeente er voor kiezen om meer of grotere parken binnen de gemeentegrenzen te creëren of door binnen de bebouwde kom meer bomen aan te leggen. Toch blijft ook het groen in de tuinen van de inwoners een belangrijke factor. Vaak is het zo dat hoe groter een tuin is, hoe meer groen er in deze tuin te vinden is. Onder meer in het welgestelde Gelderse Rozendaal is dit dan ook één van de redenen waarom het zo’n groene gemeente is.