Duurzame energie 6tlpzd  

Hoe bedrijven energie opslaan

De vraag naar duurzame en vernieuwende mogelijkheden voor energieopslag groeit in een tijd waarin fossiele brandstoffen opraken. Daarnaast wordt energie steeds vaker lokaal geproduceerd. Zo worden er tegenwoordig steeds meer zonnepaneel-installaties geplaatst en kiezen bedrijven vaker voor een windturbine op hun terrein. Deze hoognodige en positieve tendens vraagt om een manier om deze gewonnen energie lokaal op te slaan.

Waarom energie opslaan?

Er zijn steeds meer bedrijven die zich milieubewuster op willen stellen en bereid zijn om te investeren in de opwekking en het gebruik van groene en duurzame energie. Deze energie wordt over het algemeen opgewekt door zon en wind. De voordelen hiervan zijn uiteraard dat het een goed effect op het milieu heeft en op termijn ook op de hoogte van de energierekening. Een nadeel zou kunnen zijn dat men bij het opwekken hiervan afhankelijk is van weersomstandigheden waardoor de opwekking van duurzame energie nogal kan fluctueren. Ook bij minder zon of wind moet er stroom geleverd worden. Bedrijven doen dan ook steeds vaker een beroep energieopslag, dit biedt zekerheid op duurzame energie en maakt consumenten minder afhankelijk.

Bedrijven maken op verschillende manieren gebruik van elektriciteit. Dit kan zijn voor reguliere werkzaamheden, voor brandend licht of bij het opladen van elektrische voertuigen. Om hiervoor duurzame energie te gebruiken is de regulering van deze vorm van energie een must. Door het opslaan van energie is het mogelijk om het produceren en consumeren hiervan op elkaar af te stemmen. Daarnaast maakt deze vorm van opslag het ook mogelijk om de toename in gebruik gemakkelijk te ondersteunen.

Waar kan duurzame energie worden opgeslagen?

Het opslaan van duurzame energie gebeurt in een soort batterij. In die batterij wordt alle energie opgeslagen die door middel van duurzame bronnen is opgewekt. Door het opslaan van deze energie hebben bedrijven of consumenten ten alle tijden een goed functionerend elektriciteitsnetwerk.

Voor een goede en stabiele energieopslag moet de duurzame energie met regelmaat door een transformator worden gehaald. Hiervoor hebben bedrijven vaak een transformatorstation op hun terrein staan. Een transformator verandert de stroomsterkte en spanning van de energie en zorgt ervoor dat deze zonder problemen kan worden opgeslagen. Zonder deze transformatorstations is het niet mogelijk om duurzame energie op te slaan. Het feit dat deze transformatorstations in verschillende soorten en maten verkrijgbaar zijn maakt dat het voor iedere ondernemer en consument mogelijk is om energie op te slaan.