Duurzaam bouwen Duurzaam wonen 6tlpzd  

De  voordelen van een groen dak

Hoewel de aanleg van een groendak doorgaans hogere installeringskosten met zich meebrengt dan een traditioneel dak, zijn er veel voordelen die dit kunnen compenseren. Een verhoogde R–waarde (een maat voor de weerstand van een materiaal tegen warmtestroom) van het dakbedekkingssysteem, samen met lagere temperaturen op het dak, resulteert in besparingen op de energiekosten. Een groendak kan de vastgoedwaarde en de verkoopbaarheid verbeteren, vooral in stedelijke gebieden met weinig groen. De economische voordelen van een individueel groendak hangen af van het ontwerp, de geografische ligging, de omgeving en het gebouw zelf. Feit is dat het tegenwoordig eigenlijk altijd loont om voor een groendak te kiezen. Wil jij een groen dak bestellen? Lees dan hieronder waarom dat dat zo lonend is!

Verbetert het beheer van regenwater

Een groendak helpt om de afvoer en het vasthouden van regenwater te beheersen. De toegenomen verstedelijking heeft geleid tot minder groen en meer verharde oppervlakken. Neerslag loopt over het algemeen van het dak van een gebouw in goten en komt in het regenwaterriool. Vanuit dit riool komt het ofwel een gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie binnen, ofwel komt het rechtstreeks via meren, beken en rivieren in het ecosysteem terecht. Te veel regenwater kan ertoe leiden dat het rioleringssysteem van een stad overloopt, waardoor het afvalwater in beken en rivieren terechtkomt. Een groendak kan dit helpen voorkomen door water vast te houden in de planten, waardoor de hoeveelheid regenwater die het ecosysteem binnenkomt, wordt vertraagd.

Vermindert de hitte en verbetert de luchtkwaliteit

De temperatuur in steden is vaak hoger dan in omliggende landelijke gebieden. Grote hoeveelheden verharde oppervlakken in steden absorberen zonnestraling en stralen deze opnieuw uit als warmte, waardoor de luchttemperatuur stijgt. Groene daken helpen niet alleen de hitte in een stad te verminderen door conventionele donkere dakoppervlakken te bedekken met vegetatie die minder warmte absorbeert, maar ze gebruiken ook zonnestraling om water uit de planten te verdampen. Dit proces van verdamping verlaagt de temperatuur op het dak door warmte uit de lucht te gebruiken om water te verdampen.

Isoleert het gebouw veel beter

Een donker, warmte absorberend dak oppervlak maakt het moeilijk om een ​​gebouw goed te koelen, terwijl een groendak de temperatuur van het dak en dus van het gebouw zelf verlaagt. De extra lagen van een groendak dienen tevens als isolatie. Dit vermindert de hoeveelheid warmte die het gebouw binnenkomt en biedt enige isolatie tijdens de koude seizoenen, hoewel het belangrijk is om op te merken dat je nog steeds thermische isolatie in het dak moet gebruiken. Het voordeel is het grootst voor gebouwen met een hoge dak-tot-muur verhouding, hiermee bedoelen we gebouwen met een groter dak oppervlak dan een buiten muuroppervlak. De extra lagen dakbedekking en planten helpen ook om het geluid aan de binnenkant van apparatuur op het dak te minimaliseren.

Vermindert de uitstoot van broeikasgassen

De vermindering van de belasting helpt ook om de uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van fossiele brandstoffen te verminderen. Het toevoegen van planten en bomen aan het stadslandschap verhoogt op zijn beurt de fotosynthese, waardoor het kooldioxidegehalte dat wordt geproduceerd door voertuigen, industriële faciliteiten en mechanische systemen, wordt verlaagd. Het verhoogt ook de zuurstofproductie.

Verlengt de levensduur van het dak

Een groendak kan de levensduur van een dak vele malen verlengen door de dakbedekking te beschermen tegen directe ultraviolette straling en extreme temperaturen. Als gevolg hiervan kan de dakconstructie minder onderhoud vergen, waardoor je geld bespaart op vervangingskosten gedurende de langere levensduur van het dak. Een goed onderhouden groendak kan het aantal jaren voordat een dak moet worden vervangen meer dan verdubbelen in vergelijking met een standaard dak!