verschillende vormen van groene stroom
Duurzame energie 6tlpzd  

De verschillende vormen van groene stroom

Wanneer je wilt overstappen op groene stroom is het belangrijk om je van te voren goed in te lezen over wat groene stroom precies is en wat de beste groene energie aanbiedingen van dit moment zijn.  In dit artikel willen we je wat meer informatie geven over wat groene stroom precies is en welke verschillende soorten groene energie er zijn. 

Wat houdt groene stroom precies in?

Er wordt veel gesproken over groene / duurzame stroom, maar wat houdt dit nou precies in? Als men het over groene stroom heeft, dan hebben we het over energie uit een duurzame en daarmee ook onuitputtelijke bron. Zo kan groene stroom tot stand komen door de wind, zon, warmte van de aarde en water. Het opwekken van energie wordt groen genoemd wanneer er bij het proces geen of minder CO2 vrijkomt, waardoor het proces minder milieubelastend is dan het opwekken van ‘grijze stroom’ dat wordt opgewekt door middel van fossiele brandstoffen. In Nederland zijn er momenteel verschillende energieleveranciers die groene energie aanbieden. Deze enerergieleveranciers komen op verschillende manieren aan hun groene energie. Er zijn partijen die hun eigen windparken hebben, teruggeleverde zonne energie van consumenten gebruiken of groene energie uit andere landen importeren. Verschillende leveranciers proberen het aantrekkelijk te maken over te stappen door middel van interessante aanbiedingen.Hier vind je de beste groene energie aanbiedingen van dit moment.  

Om een idee te krijgen wat de verschillende vormen van groene energie precies inhouden,  lichten we hieronder de verschillende vormen van groene stroom verder toe. 

Zonne energie

De zon is een onuitputtelijke bron en ondanks dat de zon in Nederland wat minder schijnt dan in andere landen, is de zon een goede bron van duurzame energie. De stroom die opgewekt wordt met behulp van de zon is de goedkoopste vorm van groene stroom. Inmiddels zijn er aardig wat ondernemers en particulieren die zonnepanelen op het dak hebben liggen om hun eigen groene stroom op te wekken. Daarnaast zijn er ook tal van zonneparken en groene zonne energie initiatieven waardoor steeds meer mensen gebruik kunnen maken van deze vorm van groene stroom.

Wind energie

In Nederland maken we al eeuwen gebruik van windenergie voor het opwekken van energie. Denk maar aan de vele oude graanmolens die ons land kent. Inmiddels wordt de wind gebruikt om door middel van grote windturbines elektriciteit op te wekken. De windturbines worden geplaatst op het land of in de zee. De windturbines op het land zijn goedkoper, waardoor het opwekken van energie ook goedkoper is, maar daar staat tegenover dat er op het land minder plaats is voor windmolens en dat het op zee constanter en harder waait. Daarnaast is er ook nogal eens wat weerstand van omwonenden bij het plaatsen van windturbines op land. 

Warmte van de aarde

Het winnen van warmte uit de aardbodem wordt ook wel geothermische energie of aardwarmte genoemd. De aarde is binnen warmer dan aan het aardoppervlak, en veel van deze warmte stroomt door het aardoppervlak naar buiten. Deze warmte kan rechtstreeks gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen, maar kan ook in een geothermische centrale worden gebruikt om energie op te wekken. 

Energie uit water

Bij het opwekken van energie uit water, wordt veelal gebruik gemaakt van de kracht en beweging van het water. Denk hierbij aan de beweging van golven, de verschillende getijden en de kracht van water bij hoogteverschillen zoals bij een stuwdam of waterval.